Mặt bằng căn hộ mẫu tòa R1 chung cư Royal City có diện tích từ 88.3m2 đến 200.8m2. Các căn hộ được thiết kế đa dạng từ 1 đến 2 phòng ngủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của từng hộ gia đình.

Các diện tích tòa R1 của chung cư Royal City Nguyễn Trãi gồm: 88,3m2,89,8m2, 96,3m2, 104,8m2, 108,7m2, 109m2, 109,4m2, 110m2, 111m2, 113,9m2, 114,5m2, 124,6m2, 127,8m2, 130,7m2, 133,6m2, 133,8m2, 136m2, 145,2m2, 148m2, 151,7m2, 161m2, 162m2, 164m2, 169,4m2, 170m2, 173,5m2, 179,8m2, 181,4m2, 181,6m2, 187,3m2, 200,8m2.

Mặt bằng tòa R1-88.3m2 chung cư Royal City

– Căn hộ 88.3m2 Royal City Nguyễn Trãi gồm: 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Mặt bằng R1-88.3m2 chung cu Royal City

Sơ đồ căn hộ Royal City mặt bằng 88.3m2 tòa R1

Mặt bằng tòa R1-89,8m2 chung cư Royal City

– Căn hộ 89.8m2 Royal City Nguyễn Trãi gồm: 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC

Mặt bằng R1-89.6m2 chung cư Royal City

 Sơ đồ căn hộ Royal City mặt bằng 89.8m2 tòa R1

Mặt bằng tòa R1-96,3m2 chung cư Royal City

– Căn hộ 96.3m2 Royal City Nguyễn Trãi gồm: 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Mặt bằng R1 diện tích 96.3m2 Chung cư Royal City

Sơ đồ căn hộ Royal City mặt bằng 96.3m2 tòa R1

Mặt bằng tòa R1-104.8m2 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City tòa R1 diện tích 104.8m2 được thiết kế gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Mặt bằng căn hộ tòa R1 diện tích 104.8m2 chung cư Royal City

 Sơ đồ căn hộ Royal City mặt bằng104.8m2 tòa R1

Mặt bằng R1-108,7m2 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City tòa R1 diện tích 108.7m2 được thiết kế gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng R1 diện tích 108.7m2 Chung cư Royal City7-Royal-City
Sơ đồ mặt bằng tòa R1 diện tích 108.7m2 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-109m2 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ 109m2 tòa R1 chung cư Royal city được thiết kế gồm: 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng R1diện tích 109m2 Royal City

Sơ đồ mặt bằng tòa R1 diện tích 109m2 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-109,4m2 chung cư Royal City

Căn hộ diện tích 109.4m2 tòa R1 chung cư Royal City gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng tòa R1 diện tích109.4m2 chung cư Royal City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 109.4,2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-110m2 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ 110m2 tòa R1 chung cư Royal City được thiết kế gồm: 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng R1 diện tích 110m2 chung cư Royal City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 110 m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-111m2 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ 111m2 tòa R1 chung cư Royal City gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng tòa R1 diện tích 111-m2 Royal City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ Royal City diện tích 111m2 tòa R1

Mặt bằng R1-113,9m2 Royal City Nguyễn Trãi

Mặt bằng căn hộ 113.9m2 tòa R1 chung cư Royal City gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 113.9m2 tòa R1 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 113.9m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-114,5m2 căn hộ Royal City Nguyễn Trãi

Mặt bằng căn hộ 114.5 tòa R1 chung cư Royal City gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 114.5m2 tòa R1 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 114.5m2 chung cư Royal City Nguyễn Trãi

Mặt bằng R1-124,6m2 chung cư Royal City

Căn hộ 124.6m2 chung cư Royal City Nguyễn Trãi gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 124.6m2 tòa R1 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ Royal City diện tích 124.6m2 tòa R1

Mặt bằng R1-127,8m2 căn hộ Royal City Nguyễn Trãi

Căn hộ diện tích 127.8m2 tòa R1 chung cư Royal City Nguyễn Trãi thiết kế gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ R1 diện tích 127.8m2 Royal City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 127.8m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-130,7m2 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ 130.7m2 tòa R1 chung cư Royal City gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 130.7m2 tòa R1 chung cư Royal City

 Sơ đồ mặt bằng căn hộ 130.7m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-133,6m2 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ 133.6m2 tòa R1 chung cư Royal City gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 133.6m2 tòa R1 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 133.6m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-133,8m2

Mặt bằng căn hộ 133.8m2 tòa R1 chung cư Royal City gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC

Mặt bằng căn hộ 133.8m2 tòa R1 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 133.8m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-136m2

Căn hộ diện tích 136m2 tòa R1 chung cư Royal City được thiết kế gồm 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 3 phòng ngủ, 1 WC

Mặt bằng căn hộ 136m2 tòa R1 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 136m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-145,2m2

Căn hộ diện tích 145.2m2 tòa R1 chung cư Royal City được thiết kế gồm 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 3 phòng ngủ, 2 WC, 1 phòng đa năng.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 145.2m2 tòa R1 Royal City Nguyễn Trãi

 

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 145.2m2 tòa R1 chung

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-148m2

Căn hộ diện tích 148m2 tòa R1 chung cư Royal City được thiết kế gồm 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 3 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 148m2 tòa R1 Royal City Nguyễn Trãi

 

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 148m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-151,7m2

Mặt bằng căn hộ Royal City diện tích 151.7m2 gồm 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC, 1 phòng đa năng.

Mặt bằng căn hộ 151.7m2 tòa R1 Royal City Nguyễn Trãi

 

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 151.7m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-161m2

Mặt bằng căn hộ Royal City diện tích 161m2 tòa R1 gồm 1 phòng khách, 1 bếp, 3 phòng ngủ, 3 WC.

Mặt bằng căn hộ 161m2 tòa R1 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 161m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-162m2

Mặt bằng căn hộ 162m2 tòa R1 Royal City Nguyễn Trãi

 

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 162m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-164m2

Mặt bằng căn hộ 164m2 tòa R1 Royal City Nguyễn Trãi

 

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 164m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-169,4m2

Mặt bằng căn hộ 169.4m2 tòa R1 Royal City Nguyễn Trãi

 

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 169.4m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-170m2

Mặt bằng căn hộ 170m2 tòa R1 Royal City Nguyễn Trãi

 

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 170m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-173,5m2

Mặt bằng căn hộ 173.5m2 tòa R1 Royal City Nguyễn Trãi

 

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 173.5m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-179,8m2

Mặt bằng căn hộ 179.8m2 tòa R1 Royal City Nguyễn Trãi

 

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 179.8m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-181,4m2

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 181.6m2 tòa R1 Royal City

 

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 181.4m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-181,6m2

Mặt bằng căn hộ 181.6m2 tòa R1 Royal City Nguyễn Trãi

 

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 181.6m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-187,3m2

Mặt bằng căn hộ 187.3m2 tòa R1 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 187.3m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-200,8m2

Mặt bằng căn hộ 200.8m2 tòa R1 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 200.8m2 tòa R1 chung cư Royal City

Để biết thêm thông tin chi tiết về Mở bán chung cư Royal City mới nhất 2014, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

HOTLINE: 0966 85 56 85

VINHOMES ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI
LIÊN HỆ TƯ VẤN CHỌN CĂN ĐẸP NHẤT