R2-02

R2-02 25

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 1

R2-02 26

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 2

R2-02 27

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-02 28

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-02 29

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-02 30

Phòng đa năng – Phong cách hiện đại

R2-02 31

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-02 32

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-02 33

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 3

R2-02 34

Phòng đa năng – Phong cách Tân cổ điển

R2-02 35

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-02 36

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển