R2-01

R2-01 1

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 1

R2-01 2

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 2

R2-01 3

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-01 4

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-01 5

Phòng đa năng – Phong cách hiện đại

R2-01 6

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-01 7

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-01 8

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-01 9

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 3

R2-01 10

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-01 11

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-01 12

Phòng đa năng – Phong cách Tân cổ điển