R2-09

R2-09 19

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-09 20

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 1

R2-09 21

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 2

R2-09 22

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-09 23

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-09 24

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-09 25

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-09 26

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-09 27

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển