R2-09

R2-09 1

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-09 2

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 1

R2-09 3

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 2

R2-09 4

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-09 5

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-09 6

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-09 7

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-09 8

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-09 9

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển