R2-12B

R2-12B 19

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-12B 20

Phòng bếp – Phong cách hiện đại

R2-12B 21

Phòng khách – Phong cách hiện đại

R2-12B 22

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-12B 23

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-12B 24

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-12B 25

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-12B 26

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-12B 27

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển