R2-07

R2-07 19

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-07 20

Phòng bếp – Phong cách hiện đại

R2-07 21

Phòng khách – Phong cách hiện đại

R2-07 22

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-07 23

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-07 24

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-07 25

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-07 26

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-07 27

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển