R2-25A

R2-25A 27

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 1

R2-25A 28

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 2

R2-25A 29

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-25A 30

Phòng ngủ nhỏ 1 – Phong cách hiện đại

R2-25A 31

Phòng ngủ nhỏ 2 – Phong cách hiện đại

R2-25A 32

Phòng đa năng – Phong cách hiện đại

R2-25A 33

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-25A 34

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-25A 35

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-25A 36

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-25A 37

Phòng ngủ nhỏ 1 – Phong cách Tân cổ điển

R2-25A 38

Phòng ngủ nhỏ 2 – Phong cách Tân cổ điển

R2-25A 39

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển