R2-21

R2-21 19

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-21 20

Phòng bếp – Phong cách hiện đại

R2-21 21

Phòng khách – Phong cách hiện đại

R2-21 22

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-21 23

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-21 24

Phòng bếp – Phong cách Tân cổ điển

R2-21 25

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển

R2-21 26

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-21 27

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển