R2-16

R2-16 21

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-16 22

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 1

R2-16 23

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 2

R2-16 24

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-16 25

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-16 26

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-16 27

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-16 28

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-16 29

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-16 30

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển