R2-10

10

R2-10 19

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-10 20

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 1

R2-10 21

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 2

R2-10 22

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-10 23

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-10 24

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-10 25

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-10 26

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-10 27

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển