R2-26B

R2-26B 21

Phòng khách – Phong cách hiện đại

R2-26B 22

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-26B 23

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-26B 24

Phòng đa năng – Phong cách hiện đại

R2-26B 25

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-26B 26

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-26B 27

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-26B 28

Phòng đa năng – Phong cách Tân cổ điển

R2-26B 29

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-26B 30

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 3