R2-20

R2-20 19

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-20 20

Phòng bếp – Phong cách hiện đại

R2-20 21

Phòng khách – Phong cách hiện đại

R2-20 22

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-20 23

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-20 24

Phòng bếp – Phong cách Tân cổ điển

R2-20 25

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển

R2-20 26

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-20 27

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển