R2-30

R2-30 25

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 1

R2-30 26

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 2

R2-30 27

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-30 28

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-30 29

Phòng đa năng – Phong cách hiện đại

R2-30 30

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-30 31

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-30 32

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-30 33

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 3

R2-30 34

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-30 35

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-30 36

Phòng đa năng – Phong cách Tân cổ điển