R2-18

R2-18 19

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-18 20

Phòng bếp – Phong cách hiện đại

R2-18 21

Phòng khách – Phong cách hiện đại

R2-18 22

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-18 23

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-18 24

Phòng bếp – Phong cách Tân cổ điển

R2-18 25

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển

R2-18 26

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-18 27

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển