R2-11

R2-11 19

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-11 20

Phòng bếp – Phong cách hiện đại

R2-11 21

Phòng khách – Phong cách hiện đại

R2-11 22

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-11 23

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-11 24

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-11 25

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-11 26

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-11 27

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển