R2-25B

R2-25B 29

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 1

R2-25B 30

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 2

R2-25B 31

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-25B 32

Phòng ngủ nhỏ 1 – Phong cách hiện đại

R2-25B 33

Phòng ngủ nhỏ 2 – Phong cách hiện đại

R2-25B 34

Phòng đa năng – Phong cách hiện đại

R2-25B 35

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-25B 36

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-25B 37

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-25B 38

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-25B 39

Phòng ngủ nhỏ 1 – Phong cách Tân cổ điển

R2-25B 40

Phòng ngủ nhỏ 2 – Phong cách Tân cổ điển

R2-25B 41

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển

R2-25B 42

Phòng đa năng – Phong cách Tân cổ điển