R2-19

R2-19 19

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-19 20

Phòng bếp – Phong cách hiện đại

R2-19 21

Phòng khách – Phong cách hiện đại

R2-19 22

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-19 23

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-19 24

Phòng bếp – Phong cách Tân cổ điển

R2-19 25

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển

R2-19 26

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-19 27

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển