R2-28

R2-28 21

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 1

R2-28 22

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-28 23

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-28 24

Phòng bếp – Phong cách hiện đại

R2-28 25

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-28 26

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển

R2-28 27

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-28 28

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-28 29

Phòng bếp – Phong cách Tân cổ điển

R2-28 30

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển