R2-28

R2-28 1

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 1

R2-28 2

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-28 3

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-28 4

Phòng bếp – Phong cách hiện đại

R2-28 5

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-28 6

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển

R2-28 7

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-28 8

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-28 9

Phòng bếp – Phong cách Tân cổ điển

R2-28 10

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển