R2-04

R2-04 19

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-04 20

Phòng bếp – Phong cách hiện đại

R2-04 21

Phòng khách – Phong cách hiện đại

R2-04 22

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-04 23

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-04 24

Phòng bếp – Phong cách Tân cổ điển

R2-04 25

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển

R2-04 26

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-04 27

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển