R2-27B

R2-27B 19

Phòng khách – Phong cách hiện đại

R2-27B 20

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-27B 21

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-27B 22

Phòng bếp – Phong cách hiện đại

R2-27B 23

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển

R2-27B 24

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-27B 25

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-27B 26

Phòng bếp – Phong cách Tân cổ điển

R2-27B 27

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển