R2-25

R2-25 25

Phòng khách – Phong cách hiện đại

R2-25 26

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-25 27

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-25 28

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-25 29

Bếp – Phong cách hiện đại

R2-25 30

Phòng đa năng – Phong cách hiện đại

R2-25 31

Phòng khách – Phong cách tân cổ điển

R2-25 32

Phòng ngủ lớn – Phong cách tân cổ điển

R2-25 33

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách tân cổ điển

R2-25 34

Phòng tắm – Phong cách tân cổ điển

R2-25 35

Bếp – Phong cách tân cổ điển

R2-25 36

Phòng đa năng – Phong cách tân cổ điển