R2-03

R2-03 1

Phòng khách – Phong cách hiện đại

R2-03 2

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-03 3

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-03 4

Phòng bếp – Phong cách hiện đại

R2-03 5

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-03 6

Phòng bếp – Phong cách Tân cổ điển

R2-03 7

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển

R2-03 8

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-03 9

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển