R2-03

R2-03 19

Phòng khách – Phong cách hiện đại

R2-03 20

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-03 21

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-03 22

Phòng bếp – Phong cách hiện đại

R2-03 23

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-03 24

Phòng bếp – Phong cách Tân cổ điển

R2-03 25

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển

R2-03 26

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-03 27

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển