R2-17

R2-17 25

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại- Góc nhìn 1

R2-17 26

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại- Góc nhìn 2

R2-17 27

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 1

R2-17 28

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 2

R2-17 29

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-17 30

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-17 31

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-17 32

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-17 33

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-17 34

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-17 35

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển

R2-17 36

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển