R2-17

R2-17 1

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại- Góc nhìn 1

R2-17 2

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại- Góc nhìn 2

R2-17 3

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 1

R2-17 4

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 2

R2-17 5

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-17 6

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-17 7

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-17 8

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-17 9

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-17 10

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-17 11

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển

R2-17 12

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển