R2-15

R2-15 25

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-15 26

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 1

R2-15 27

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 2

R2-15 28

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-15 29

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-15 30

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-15 31

Phòng bếp – Phong cách Tân cổ điển

R2-15 32

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-15 33

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-15 34

Phòng bếp – Phong cách Tân cổ điển

R2-15 35

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-15 36

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển