R2-05B

R2-05B 25

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 1

R2-05B 26

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 2

R2-05B 27

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-05B 28

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-05B 29

Phòng đa năng – Phong cách hiện đại

R2-05B 30

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-05B 31

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-05B 32

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-05B 33

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-05B 34

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 3

R2-05B 35

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-05B 36

Phòng đa năng – Phong cách Tân cổ điển