R2-22

R2-22 23

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-22 24

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 1

R2-22 25

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 2

R2-22 26

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-22 27

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-22 28

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-22 29

Phòng bếp – Phong cách Tân cổ điển

R2-22 30

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-22 31

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-22 32

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-22 33

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển