R2-06B

R2-06B 25

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 1

R2-06B 26

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 2

R2-06B 27

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-06B 28

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-06B 29

Phòng đa năng – Phong cách hiện đại

R2-06B 30

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-06B 31

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-06B 32

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-06B 33

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 3

R2-06B 34

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-06B 35

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-06B 36

Phòng đa năng – Phong cách hiện đại