R2-05

R2-05 19

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-05 20

Phòng bếp – Phong cách hiện đại

R2-05 21

Phòng khách – Phong cách hiện đại

R2-05 22

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-05 23

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-05 24

Phòng bếp – Phong cách Tân cổ điển

R2-05 25

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển

R2-05 26

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-05 27

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển