R2-26

R2-26 21

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-26 22

Phòng bếp – Phong cách hiện đại

R2-26 23

Phòng khách – Phong cách hiện đại

R2-26 24

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-26 25

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-26 26

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-26 27

Phòng bếp – Phong cách Tân cổ điển

R2-26 28

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển

R2-26 29

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-26 30

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển