R2-06

R2-06 19

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-06 20

Phòng bếp – Phong cách hiện đại

R2-06 21

Phòng khách – Phong cách hiện đại

R2-06 22

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-06 23

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-06 24

Phòng bếp – Phong cách Tân cổ điển

R2-06 25

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển

R2-06 26

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-06 27

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển