R2-27

R2-27 21

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-27 22

Phòng bếp – Phong cách hiện đại

R2-27 23

Phòng khách – Phong cách hiện đại

R2-27 24

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-27 25

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-27 26

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-27 27

Phòng bếp – Phong cách Tân cổ điển

R2-27 28

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển

R2-27 29

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-27 30

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển