R2-23

R2-23 21

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-23 22

Phòng bếp – Phong cách hiện đại

R2-23 23

Phòng khách – Phong cách hiện đại

R2-23 24

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-23 25

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-23 26

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-23 27

Phòng bếp – Phong cách Tân cổ điển

R2-23 28

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển

R2-23 29

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-23 30

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển