R2-12

R2-12 19

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-12 20

Phòng bếp – Phong cách hiện đại

R2-12 21

Phòng khách – Phong cách hiện đại

R2-12 22

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-12 23

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-12 24

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-12 25

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-12 26

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-12 27

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển