R2-08

R2-08 19

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-08 20

Phòng bếp – Phong cách hiện đại

R2-08 21

Phòng khách – Phong cách hiện đại

R2-08 22

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-08 23

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-08 24

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-08 25

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-08 26

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-08 27

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển