R2-24

R2-24 1

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-24 2

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 2

R2-24 3

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 1

R2-24 4

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-24 5

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-24 6

Phòng bếp – Phong cách Tân cổ điển

R2-24 7

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-24 8

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-24 9

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-24 10

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển