R2-24

R2-24 21

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-24 22

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 2

R2-24 23

Phòng khách – Phong cách hiện đại – Góc nhìn 1

R2-24 24

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-24 25

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển

R2-24 26

Phòng bếp – Phong cách Tân cổ điển

R2-24 27

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-24 28

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-24 29

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-24 30

Phòng tắm – Phong cách Tân cổ điển