R2-12A

R2-12A 19

Phòng khách – Phong cách hiện đại

R2-12A 20

Phòng ngủ lớn – Phong cách hiện đại

R2-12A 21

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách hiện đại

R2-12A 22

Phòng bếp – Phong cách hiện đại

R2-12A 23

Phòng tắm – Phong cách hiện đại

R2-12A 24

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 1

R2-12A 25

Phòng khách – Phong cách Tân cổ điển – Góc nhìn 2

R2-12A 26

Phòng ngủ lớn – Phong cách Tân cổ điển

R2-12A 27

Phòng ngủ nhỏ – Phong cách Tân cổ điển